Terminowe płatności to podstawa płynności finansowej firmy
dlatego też w naszej ofercie znajdują się usługi wspierające zarządzanie finansami firmy dla kadry zarządzającej.

Należą do nich:
– monitoring stanu należności i zobowiązań;
– wysyłanie przypomnień i wezwań do zapłaty (mail, poczta,sms);
– sporządzanie not odsetkowych;
– windykacja polubowna i sądowa (usługa świadczona przez naszego partnera);
– przygotowanie przelewów według ustaleń z Klientem;
– dokonywanie przelewów w oparciu o upoważnienie w imieniu Klienta.